skip to Main Content
manteniment integral instal·lacions

SOREN Energia comptem amb un equip tècnic d’enginyers i arquitectes disposats a ser els professionals de confiança que vetllin per la salut de les intal.lacions oferint solucions en serveis d’eficiència energètica.

Documentació i tràmits

SOREN Energia realitzem auditories energètiques, redacció de projectes, certificacions energètiques i tota la documentació i tràmits que són necessaris pel bon funcionament de les instal·lacions i el compliment de les normatives.

Millor eficiència i rendiment

SOREN Energia redactem i elaborem projectes claus en mà de gestió i control de les instal.lacions, integrant l’ús de les tecnologies més eficients, la domòtica i l’automatització dels edificis a fi de millorar l’eficiència i el rendiment de les infraestructures, i obtenint, alhora, substancials estalvis energètics.

Monitorització, control i gestió

SOREN Energia desenvolupem sistemes de control i gestió centralitzada que engloben tots els sistemes consumidors d’energia d’un edifici, permetent la seva regulació eficaç, el control i monitorització i realitzant una vigilància activa de les instal.lacions.

Soren_Vertical_Positiu

“Reduint la factura energètica, col.laborem en la protecció del Medi Ambient.”

Back To Top