skip to Main Content
manteniment integral instal·lacions

SOREN Energia desenvolupem tasques de manteniment integral d’instal·lacions, com el manteniment preventiu, correctiu, predictiu i conductiu, així com de modernitzacions, treballant els edificis i les instal·lacions des d’un punt de vista global al costat del client.

Especialista en manteniment integral d’instal.lacions existents

SOREN Energia som especialistes en posar en marxa i adequar instal.lacions existents aturades o en mal funcionament per garantir el seu correcte funcionament i eficiència.

TIPOLOGIES D’INSTAL.LACIONS

 • Baixa tensió
 • Plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques
 • Instal·lació de calefacció i climatització
 • Regulació i control de les instal·lacions
 • Fontaneria i gas

EDIFICIS I EQUIPAMENTS

 • Hotels           
 • Comunitats de propietaris
 • Edificis d’oficines
 • Edificis institucionals
 • Residències i centres de dia
 • Escoles i equipaments esportius

Computer Maintenance Management Software

SOREN Energia treballem amb un sistema GMAO-CMMS (Computer Maintenance Management Software) que ens permet un manteniment integral actiu de les instal.lacions amb una major eficiència, agilitat i qualitat en el nostre servei.

Soren_Vertical_Positiu

“Reduint la factura energètica, col.laborem en la protecció del Medi Ambient.”

Back To Top