skip to Main Content

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Soren Energia SL. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Soren Energia SL es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Soren Energia SL i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de Soren Energia SL. L’usuari, únicament i exclusivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

Soren Energia SL és respectuosa amb els drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb Soren Energia SL., enviant un correu electrònic a l’adreça soren@sorenenergia.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web de Soren Energia SL es troba allotjada al domini sorenenergia.com, propietat del Soren Elevadors SL.

Soren Energia SL.es un nom comercial propietat de Soren Energia SL. amb NIF B65555237. La seu social de Soren Energia SL. es troba ubicada a Barcelona, CR Lope de Vega 18-20.

Soren Energia SL. és el nom comercial associat a l’activitat professional de Serveis Energètics. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Soren Energia SL. pot trucar al telèfon 933076216 o escriure a l’adreça de correu electrònic soren@sorenenergia.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal “.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Soren Energia SL ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a Soren Energia SL i es no fa una revisió dels seus continguts, pel que, Soren Energia SL no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Soren Energia SL es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel•lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb Soren Energia SL, enviant un correu electrònic a l’adreça soren@sorenenergia.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Soren Energia SL manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Soren Energia SL de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment Soren Energia SL podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al•legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per Soren Energia SL.

COOKIES

Soren Energia SL pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel website. Les cookies que es poden fer servir al website de Soren Energia SL s’associen únicament al navegador emprat pel dispositiu des d’on l’usuari navega pel website (un usuari anònim), i no faciliten per elles mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies s’utilitzen únicament per a finalitats internes de Soren Energia SL, com les estadístiques d’accés al website. Les cookies utilitzades no poden accedir a altres cookies creades per altres proveïdors o pàgines web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat per pantalla de la recepció de cookies, i poder impedir que aquestes s’emmagatzemin en el dispositiu electrònic des d’on es realitza la navegació pel website, sense que aquest fet impedeixi la navegació de l’usuari pel website.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte i de registre del lloc web sorenenergia.com , seran incloses en un fitxer titularitat de Soren Energia SL. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que vulguin traslladar a l’organització. Al seu torn, i si vostè així ho autoritza expressament, aquesta informació podrà servir per a enviar-li novetats i informació de Soren Energia SL. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pot dirigir-se a Soren Energia SL. enviant un correu electrònic a l’adreça soren@sorenenergia.com, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades “.

Back To Top