skip to Main Content
cost sharing

CostSharing

Sistema de repartiment de costos

CostSharing és el sistema de repartiment de costos i gestió energètica que garanteix que cada usuari pagui per l’energia que consumeix, instal.lant sistemes de comptatge d’energia i control a distància, amb la màxima transparència i informació. Desenvolupem un model propi per a cada comunitat adaptat a les seves necessitats en l’àmbit d’estalvi energètic i de l’ús eficient del recursos energètics.

solar smart

SolarSmart

Gestor d’alarmes i avisos per vigilar a distància

SolarSmart és el gestor d’alarmes i avisos per vigilar a distància les instal.lacions solars tèrmiques. SolarSmart registra i realitza gràfiques de la generació d’energia alhora que envia avisos via e-mail i SMS si hi ha alguna incidència a la instal.lació. Així podem actuar més ràpidament, assegurant el millor funcionament de l’equipament i aprofitant l’energia que el sol ens regala cada dia. El sistema d’alarmes en instal·lacions més sostenible del mercat.

Soren_Vertical_Positiu

“Reduint la factura energètica, col.laborem en la protecció del Medi Ambient.”

Back To Top