skip to Main Content
cost sharing

CostSharing

Sistema de repartiment de costos

CostSharing és el sistema de repartiment de costos i gestió energètica que garanteix que cada usuari pagui per l’energia que consumeix, instal.lant sistemes de comptatge d’energia i control a distància, amb la màxima transparència i informació. Desenvolupem un model propi per a cada comunitat adaptat a les seves necessitats en l’àmbit d’estalvi energètic i de l’ús eficient del recursos energètics.

solar smart

SolarSmart

Gestor d’alarmes i avisos per vigilar a distància

SolarSmart és el gestor d’alarmes i avisos per vigilar a distància les instal.lacions solars tèrmiques. SolarSmart registra i realitza gràfiques de la generació d’energia alhora que envia avisos via e-mail i SMS si hi ha alguna incidència a la instal.lació. Així podem actuar més ràpidament, assegurant el millor funcionament de l’equipament i aprofitant l’energia que el sol ens regala cada dia. El sistema d’alarmes en instal·lacions més sostenible del mercat.

empresa serveis energetics

“Reduint la factura energètica, col.laborem en la protecció del Medi Ambient.”

Back To Top